اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

علی جان دشمنت را مرگ بادا

وبت شما به نقل از وبلاگ “علمدار کمیل” نوشت: «خواهرم: حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافقین و دشمنان اسلام مى زند.» (شهید حمید رستمى) درخت دینمان پر برگ بادا            علی جان دشمنت را مرگ بادا
برای جنگ با ضد ولایت            بگویم  رهبرم  جانم  فدایت

13901122164128867_PhotoL

«خواهرم: حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافقین و دشمنان اسلام مى زند.»
(شهید حمید رستمى)