فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یار بی یار رهبر

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بچه های حرم ” نوشت:آقازاده که از پشت هاشمی می خوری!!!تو که می گویی رهبر به هاشمی زنگ زده و گفته کاندید شود!!!چطور جواب خون شهدا و پدرت را میدهی؟!!تو لیاقت فرزندی پدرت را نداری!حب الدنیا کل الرس الخطیه

 

559656_314886171975829_1230214761_n

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بچه های حرم ” نوشت:

آقازاده که از پشت هاشمی می خوری!!!

تو که می گویی رهبر به هاشمی زنگ زده و گفته کاندید شود!!!

چطور جواب خون شهدا و پدرت را میدهی؟!!

نو لیاقت فرزندی پدرت را نداری!

حب الدنیا کل الرس الخطیهیار بی یار رهبر

انتهاي پيام.