دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

غیرت کار

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود” نوشت: معلولیت هرگز محدودیت نیست..

4

انتهای پیام