فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مرد ابری

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جوان ولایتی” نوشت:شوخی شوخی جدی شد .این اقایی که روزی با یک ناهنجاری کوچک یعنی نشستن در مجلس رقص حاشیه سازی اش را شروع کرده بود امروز شده است بزرگترین مشکل کشور .

شوخی شوخی جدی شد .

این اقایی که روزی با یک ناهنجاری کوچک یعنی نشستن در مجلس رقص حاشیه سازی اش را شروع کرده بود امروز شده است بزرگترین مشکل کشور .

اقای مشایی ادمی برای همه فصول نیست امده تا تابستان گرم را به زمستانی یخ زده از بهت و شکه از حرکت های ضد ولایتی او و سکوت پر معنی و لج بازی های احمدی نژاد مبدل سازد.

مشایی

اقای رانت خوار که لیست اخیتاراتش از کاغذ A4 بیرون می زند و باید ضمیمه کرد  جز یک درویش گم راه چیزی نیست ؟؟؟

 اقای مشایی انقدر فتنه ات به روز و جدید است که ترسی از تجمعات سبز های بیچاره نداریم .

ان زمان یقین داشتیم که میر حسین ابله و کروبی لمپن اتشی برای سوزاندن ندارند ولی تو اتش افروز بستر انقلاب هستی در قلب پاستور خیانتت رو شده است.

دلم قرص است وقتی حضرت پیامبر در سنین کم عزیزانش را از دست داد و بدون پدر و مادر به حیات خود ادامه داد خداوند بزرگترین مرد عالم را با سختی و غم پروراند تا در اوج روز های سخت نظری به تاریخ اندازد و سختی راه دیروز را دیده و به اینده امیدوار شود .

امروز انقلاب هم همین طور است مشایی که هیچ ما نخست وزیر و فرمانده کل قوای منحرف و منافق داشتیم ولیکن ولایت فقیه هم داشتیم اقا هم داشتیم و داریم.

ما پشتیبان ولایت بودیم و مملکت را از گردنه های گوناگون عبور دادیم تا اسیبی به ان نرسد .

123

اقای مشایی عاقبت که می خواهی مملکت را فتح کنی گیرم که می خواهی همه جا را جزو باند خود در اوردی ولی بی چاره مفلوک مملکت صاحب دارد به خیال خام خود که می خواهی برای نظام دشمن شوی ما به راحتی زیر چرخ انقلاب طوری لهت می کنیم که گوشت و پوست و نام و اعتبارت هم فراموش شود .

از بنی صدر که بیشتر نیستی
از خاتمی و میر حسین و کروبی که قوی تر نیستی
بابا از هاشمی که بابا تجریه تر نیستی
ببین و اگاه باش ما اقا داریم
ما کلی جوان داریم که اماده شهدات اند .


این را به نزدیکان و ارابابانت درهر کجا بگو …
مشایی  مرگ سیاسی با خفت را برنگزین که دنیا پر از لاشه های بد بوست ….