فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اینها طالب قدرتند نه تشنه خدمت..

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت: اعتدالیونی همچون رفسنجانی که یکی به میخ میزنن، یک به تخته، اینها طالب قدرتند نه تشنه خدمت..

s

همون بهتر که کنار بکشی پیرمرد..!

به نظرم با داشتن سنّ 80 سال و دوران پیری، خیلی مبتذل و سبک به نظر می رسه که رفسنجانی در میان کاندیداهای جوانی مثل لنگرانی حاضر بشه و اونا بحث کنه و در همان حال، میدونه که مردم بهش رأی نمیدن و اون فقط برای بازی درآوردن و داغ کردن معرکه به میدون رقابت اومده..

بعد هم در تلویزیون بیاد، چی میخواد بگه؟ جز صحبت از رابطه با آمریکا، قطع یارانه های مردم، آزادی بیشتر از این به جوونا تا با هر پوششی که می خوان بیان فقط لباس داشته باشن (توجه شود که این جمله از زبان خودشه، سندش هست).. همه اینها غیر از نظرات رهبری عزیز است.

همه اینها فقط برای اینکه مگر بتونه سست عنصرانی و سست دینانی را جذب خودش کنه.. و برای دشمن خوراک رسانه ای فراهم کنه و ازش حمایت کنن.. 

در پایان میگم که اعتدالیونی همچون رفسنجانی که یکی به میخ میزنن، یک به تخته، اینها طالب قدرتند نه تشنه خدمت..

گیرم که رأی آورد، پیرمرد چهار روز دیگه اگه سر به بالین خاک گذاشت، تکلیف یه ملّت چی میشه؟! باز مردم به درد سر می افتن که بخوان رئیس جمهور تعیین کنن و این یعنی یه بازی دیگه و فرصت دوباره برای سوء استفاده دشمن..

 

همون بهتر که کنار بکشی .. عرض خود می بری و زحمت ما میداری.

 

 انتهای پیام