نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خواسته های شما از رئیس جمهور آینده

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مقتدر مظلوم” نوشت:در قسمت نظرات همین پست خواسته ها و انتظارات خود از رئیس جمهور آینده را بیان کنید.

sal1392-1

در قسمت نظرات همین پست خواسته ها و انتظارات خود از رئیس جمهور آینده را بیان کنید.

ان شاالله رئیس جمهور آینده به خواسته های شما در صورت امکان عمل کند.

انتهای پیام