اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ما با اسرائیل سر جنگ نداریم.

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت“:

 

tut0rq398xqkwadmnx