نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

باديگارد محمود!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بچه های حرم ” نوشت:… : آقا برو كنار نفتي نشي درباره باديگارد محمود: اون كار شما رو با گارانتي انجام ميده چه شما زنده باشين چه نباشي نبايد بگم درباره تعهد و وفا داري هيچكس به پاي اون نميرسه شما نظير اين آدم رو در دنيا پيدا نميكنيد وقتي به دشمنش خيره ميشه طرف در جا خودشو ….
bady gard mahmod

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بچه های حرم ” نوشت:

… : آقا برو كنار نفتي نشي

درباره باديگارد محمود: اون كار شما رو با گارانتي انجام ميده چه شما زنده باشين چه نباشين

بايد بگم درباره تعهد و وفا داري هيچكس به پاي اون نميرسه شما نظير اين آدم رو در دنيا پيدا نميكنيد

وقتي به دشمنش خيره ميشه طرف در جا خودشو ….

باديگارد محمود : بزرگترين لطفت بايد اين باشه كه هيچ لطفي بهم نكني!!!

انتهاي پيام.