فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نگاهی به ده دوره انتخابات ریاست جمهوری

نوبت شما به نقل از وبلاک”انجمن فرزانگان کویر” نوشت: ایا می دانید تاکنون ده دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده است . و ٦ نفر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده اند .آیا میدانید از٦ ریاست جمهور انتخابی یک نفر از مقامش عزل گردیده (بنی صدر ) ویک نفر به مقام شهادت نایل گردیده است (شهید محمدعلی رجایی)

آیا می دانید تاکنون ده دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده است .

و ٦ نفر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده اند .

آیا می دانید از٦ ریاست جمهور انتخابی یک نفر از مقامش عزل گردیده (بنی صدر ) و

یک نفر به مقام شهادت نایل گردیده است (شهید محمدعلی رجایی)

آیا می دانید بیشترین کاندیدا که برای انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت کردند مربوط به اولین

 دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده است  با ٩٦ کاندیدا

و کمترین تعداد کاندیدا  مربوط به دوره پنجم انتخابات ریاست جمهوری با ٢ کاندیدا بوده است ؟

آیا می دانید تا کنون تنها در یک دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخابات

به مرحله دوم کشیده شده (دوره نهم )؟

و اکنون یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و هفتمین ریاست جمهور !