ژوئن 26, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بهونه زمستون

نوبت شما به نقل از وبلاگ ( بهار) نوشت :

درسته اسم این وبلاگ بهاره،  ولی زمستونه زمستون قشنگی های خودشو داره..

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ!


funny-snowman-snowman-pictures

درست اسم این وبلاگ بهاره،  ولی زمستونه زمستون قشنگی های خودشو داره..

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ!