اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حذف صفر پولی،تغییرات شگرفی در پی دارد؟

کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی در برابر مقوله حذف صفر از پول رسمی کشور ارائه داده اند که تا زمان اجرای این قانون نمی توان به نتیجه واحدی در این زمینه دست پیدا کرد.

محمد رجایی باغ سیانی،کارشناس مسائل اقتصادی گفت: براساس قانون، زمانی که طرحی ارائه  و یا لایحه‌ای تغییر می کند باید هزینه های موردنیاز آن نیز پیش بینی شود تا حد امکان بار مالی سنگینی به همراه نداشته باشد.

وی درادامه با اشاره به هزینه های حذف صفر پولی، تصریح کرد: با توجه به تحمل بار مالی برای تعویض تمام اسکناس ها بهتر است که یکباره صفر پولی حذف شده واز انجام تغییرات جزیی و چند مرحله ای در نظام پولی کشور جلوگیری شود.

این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر مثبت بودن حذف صفر پولی از اسکناس های کشور،یادآورشد: این اتفاق موجب ایجاد تغییرات شگرفی در اقتصاد کلان وخرد کشور شده وبه نظر می رسد اقدام به این عمل توسط دولت ومجلس شورای اسلامی اجتناب ناپذیر باشد.
حذف صفر پولی اقتصاد بیمار کشور را درمان نمی کند

مجید منصوری کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اعمال تغییرات در سیستم پولی کشور و تبدیل ریال به تومان در شرایط فعلی منفعتی نداشته و به نوعی اتلاف سرمایه به شمار می رود.

وی در ادامه افزود: اعمال تغییر درنظام پولی کشور هزینه هنگفتی از جمله تعویض اسکناس های فعلی،تغییر در سیستم های مالی و نرم افزارهای کلیه ارگان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و تغییر در سیستم های ارزی بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت.

این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر تغییر اقتصادی در کشور که منجر به سود دهی و افزایش بهره وری شود امری مثبت تلقی می‌شود اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در شرایط چندان خوبی بسر نمی برد، نوعی ریسک به شمار می آیدو این تصمیم در حالتی سودبخش خواهد بود که نرخ بیکاری به رقم 5 درصد و میزان تورم به رقم 5 الی 7 درصد کاهش پیدا کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که حذف صفر پول چه تاثیر مثبتی خواهد داشت، بیان کرد: ممکن است در بلند مدت به میزان اندکی هزینه های اقتصادی دولت را کاهش دهد امااگر به صورت واقع بینانه  بخواهیم به این مساله نگاه کنیم این اقدام  تغییر چشم گیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان