اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سخن گفتن با رئیس جمهور صد تناقض دارد

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن گفتن با رئیس جمهور صد تناقض دارد

ما مردم همگی یک روز در خانه نشسته بودیم
صد روز از تدبیر انتظار کشیده بودیم
کسانی که صد روز از تدبیر سخن گفته بودند
غلط بود چون با فاسقان سخن گفته بودند
قبل از دلواپسی دلاوری را زیبنده خود کرده بودند
غافل از فیش های نجومی حد خود را گم کرده بودند
گفتند مذاکره کنندگان قبلی تعامل با کدخدا بلد نبودند
لیک کشور را با تحریم روبرو کرده بودند
دولتمردان یازدهم سه سال با امریکا مذاکره کردند
چون جای آشفته خوابیدند خواب شان را آشفته کردند
انقلاب و آرمانهای شهدا و امام را به هیچ گرفتند
چون خود را نه روستازادگان که نوکر کدخدا مآبان گرفتند
برجام فلک را نشکافت و طرحی نو در نینداخت
چون تدبیر را نشناخت اعتدال را جا نینداخت
انقلابیون دلسوز گفتند بچه ها خوب گوش کنید
گر خوب تهدید کنید لازم نیست عمل کنید
گفتند برجام عیب است و سودی ندارد
گدائی از یانکی ها عاقبت به خیری ندارد
لیک گفتند گر ما بین بد و بدتر انتخاب کنیم
به که میان خوب و خوبتر پسند کنیم
گفتند گر خوب خواهش و تمنا کنیم
لازم نیست تعطیلِ تعطیل کنیم
گوش نکردند شعار دادند با ناباوری
گفتند گوش کنید چون قول داده جان کری
حال گویند شعار ندهید گوش کنید با خود باوری
چرا شعار می دهید چون این است کدخدا باوری
گفتند بدون لیبرال پروری نمی رسید به خود باوری
اکسید کردند و گفتند این است کدخدا پروری
شعار می دادند و می گفتند آسمان ریسمان کنیم
حال گویند گوش کنید باید شعار را فراموش کنیم
حال برجام مایه اطمینان قلوب دشمنان شده
چون بنیادش بر ذلت پذیری استوار شده
تدبیر و اعتدال و امید با شکست روبرو شد
خلاف سنگین کرد چون با مردم رودرو شد
برجام مکری ست که عمری جاودانه دارد
داغدارش کنیم چون روندی خائنانه دارد
برجام اگر فاقد اعتبار سیاسی ست
چون سند رسمی اش تحریم اضافی ست
عدم قدرت تشخیص در روند برجام
قابل بخشش نیست در دولت فرجام
تحریمی که با مرهم مذاکره درمان نشود داغ کنند
تا با پیروزی اقتصاد مقاومتی آن را اثبات کنند
برجام تحریم را کم نمی کند
استثنا قائده را نفی نمی کند
چون پیام رساندند به عمو سام برای توافق نامه ها
فاز حقوق گرفتند برای سیمان کردن باور جوانه ها
برجام چون بر مکر کدخدا دوستان سوار بود
جشن هسته ای اش خالی از دلسوزان انقلاب بود
نسبت شهرت و پول با برجام جواز تدبیر شکنی شد
اعتماد دولت به فاسقان دستاورد اش اعتدال شکنی شد
شمائی که نه استحکام تدبیر دارید و نه صلابت اعتدالش
مذاکرات ملکهِ مکرِِِ رابطه با آمریکا شده بدهید جوابش
به کدامین تدبیر برجام را امضا کردید
اعتدال خود را مضحکه عالم کردید
تفکر تکنوکراتی از لیبرال ها گرفتید
اعتماد جهانی از حقوق دان ها گرفتید
گفتند اسلام انقلابی را قبول نداریم
چون مخالف اهداف خمینی کبیریم
به عشق مذاکره با یانکی ها می کشیدند نفس
تا اعتماد کافران را گیرند به دست
چون به مردم وعده پسا برجام دادند
داشته های خود را یک جا به کدخدا دادند
برجام اسطوره ساز دولت لیبرال ها شد
داشته هایش را داد و خود گدای تکنوکرات ها شد
مرد برجامی اگر شما تدبیر داشتی
چه حاجت به اعتماد یانکی ها داشتی
اعتماد به کدخدا با چاشنی جهالت
برجامی شد از غرور و ندامت
برجام سه سال ورد زبان بود
سزای خوشبینی به کدخدا زیان بود
کسانی که دلواپس نشدند
با اکسید کردن دلاور نشدند
انرژی منفی مذاکره با امریکائیان
شده شکست غم انگیز برای اعتدالیان
جهل ژنرال های سیاس ما کمتر از خیانت نبود
چون راه خروج از مشکلات تکیه بر آمریکا نبود
اینکه امریکا شیطان بزرگ است
چون بلاگردان جهود است
امریکا اگر بلاگردان جهود است
چون اعتدال ما فکرش جمود است
شیطان بزرگ و جهود اسرائیلی
هم زادند در دشمنی با رهروان خمینی
خداوند عبادت بر هر قبله ای بر آنان حرام کرده
اسکان آنها در هر زمینی حرام کرده
خداوند دشمنان ما را فاسقان خوانده
اعتماد به آنها را حرام خوانده
برجام قمار بازی است یک لا قبا
کی ازش خلاص میشویم ای خدا
برجام در عنفوان جوانی رودست خورد
چون فریب خورد شکست خورد
برجام خرمای خیرات شد شاه کلید بزنید
از سرش به تنه اش پنالتی بزنید
برجام زیور و زینت مکرِ امریکائیان ست
مسببش خیانت نوکر ماآبان کدخدا پرستان ست
گمان کردند برجام همراه و همسفر انقلاب می شود
ندانستند بار اضافه بر ادامه راه انقلاب می شود
کسانی که در مذاکرات دل در گرو غرب داشتند
هویت نداشتند عشق کدخدا ماآبی داشتند
برجام کرگدن پوست و روباه حیلت بود
چون تدبیر یازدهم اعتدال بی دلواپس بود
برجام غرور زخمی لیبرال ها درمان نکرد
چون ضرر داشت درد خود درمان نکرد
چون که گفتند حرف درشت نمی زنیم با کدخدا
مردم دشمن گشتند با گردن ستبر جهل توافق نامه ها
برای اینکه پشت برجام را خالی نکنند
ترسویان اعتدالی را دست خالی نکنند
داشته های ایران محدود، تعطیل و سیمانی کردند
برجام را حکم قتل خود باوری جوان ایرانی کردند
نه بر جمهور خطاکار هست حرمتی
نه بر جمهور معذرت خواه هست هیبتی
برجام عیش تو کوتاه و عظمتت ناچیز بود
آیا همین برجام نازیبا نشان تدبیرت بود
برجام عظمتت ناچیز است و آرزویت پست
مردم به آتش می کشند لیبرالهایت را بر سر دست
مرد تدبیری شما که اعتدال داری
چه حاجت به فیش های نجومی داری
بلاخره سقوط برجام اتفاق افتاد
چه زود ورق برگشت و در چاه افتاد
در دنیایی که حکومت جنگل برقراره
مذاکره و تعهد دولت یازده بر سر داره
برجامِ دولت ستون متزلزلی ست که قاضی امینی ندارد
چون تکیه بر توان داخلی غیر از اقتصاد مقاومتی راهی ندارد
ایرانیان تا تدبیر دولت یازدهم را دارند از چه بترسند
موافقان برجام در گل مانده اند به کدام دروغ برقصند
دلواپس نبودن الزاما دشمن شناسی نمیاره
ولی دلواپس بودن حتما شعور و آگاهی میاره
رئیس جمهور برای برجام مغلطه گویی زیاد دارد
چون آمریکا از این فریب خوردگان بسیار دارد
اگر برجام زبان داشت ذلت نامه ها می خواند
از نداشته های تدبیر و اعتدالش می خواند
دشمنان اسلام و ایران و انقلاب فاسقانند
در هر دو جهان رسوای کدخدایانند
اینها که اسلام کدخدا سالار دارند
چه حاجت به اسلام ناب دارند
برجام اگر منفور ملت است
چون زیور و زینتش کدخدا محورست
تدبیر چیست زرنگ اعتدال کیست
چرا که برجام سنبل هیچ چیزی نیست
دشمنان آگاه و دوستان ساده اندیش
کنار کشیده اند در پسا برجام پر از نیش
جرم جهالت ژنرالیونِ کمتر از جهالت نبود
پشت کردن به منتقدان دلسوز کمتر از خیانت نبود
چون جهالتِ برجام یک تناقض دارد
سخن گفتن با رئیس جمهور صد تناقض دارد

منبع :

http://bahmaneyar.mihanblog.com/post/307