دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

از عظیما تا شیر و خورشید

نوبت شما به نقل از “پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود” نوشت: امروز توی میدون بسیج چشمم افتاد به ساختمان جدیدالتاسیس تامین اجتماعی  بی اختیار به یاد بیمارستان امدادی شیرو خورشید سابق افتادم که تخریب شد.

03d32b8ee0c81

امروز توی میدون بسیج چشمم افتاد به ساختمان جدیدالتاسیس تامین اجتماعی  بی اختیار به یاد بیمارستان امدادی شیرو خورشید سابق افتادم که تخریب شدو  بجاش این ساختمون جدیدو ساختن این برام انگیزه ای شد تا به گذشتهء شاهرود برمومروری بر شکل گیری مراکزدرمانی شهرمون داشته باشم شما هم اگه  مایلین به همراه سایر خوانندگان پاتوق با ما همراه باشین 

تا پایان جنگ جهانی دوم  شاهرود  از  داشتن بیمارستان و در مانگاه  کاملا” بی بهره

بودباورودقوای متفقین به شاهرودساختمان نیمه تمام بیمارستان به اشغال آنان درآمد

 و با پایان جنگ و خروج واحدهای ارتش روسیه ازشاهرود این ساختمان تکمیل گردید

و ازآنجا که زمین صحن حیاط بیمارستان توسط مرحوم عظیما واگذارشد در سال1324

این بیمارستان 20 تختخوابی با نام عظیما در خیابان فردوسی شاهرود افتتاح گردید .

 

این عکس در 1326 هنگام افتتاح بیمارستان بیست تختخوابی عظیما گرفته شده  و مرحوم عظیما

 در وسط (ردیف نشسته) روی  صندلی چرخدا بوده و مرحوم دکترسید محمد مازی رئیس

بهداری وقت  پشت سر ایشان ایستاده اند.

——————————————————————————————————————————

با رشد جمعیت شاهرود و احساس نیاز به مرکز درمانی بزرگترو مجهزتر در 1340 

کلنگ احداثبیمارستان 50 تختخوابی جراحی شیروخورشیددر زمینی که توسط 

سه فرد نیکوکارشاهرودیواگذار شده بود به زمین زده شدو در ابانماه 1342 با 

صرف مبلغ  8/535/90 ریال درسه طبقه خاتمه یافت و تجیهز این بیمارستان به 

امکانات کامل تا تیرماه 1343 به انجام رسید و از مرداد 1343 کار آزمایشی خود 

را آغاز نمود و در 26 خرداد 1344 با حضور شمس پهلوی و فریدهءدیبا مادر فرح 

پهلوی و جمعی از رجال و شخصیتهای مملکتی رسما” افتتحاح گردید .

 

مراسم افتتاح بیمارستان 50 تختخوابی شیروخورشید شاهرود

  فلکهء شیرو خورشید سابق ( میدان بسیج فعلی ) 

————————————————————————————————————————————-

تصاویری که در ادامه مشاهده خواهید نمود بخشهای مختلف بیمارستان  بهمراه پرسنل

مربوطه در حال انجام فعالیتهای درمانی میباشند  .

پرسنل و پرستاران  بیمارستان امدادی شیرو خورشید شاهرود  1344 هجری شمسی 

دستگاه رادیولوژی 

پرستار در حال تهیهء عکس  رادیولوژی از بیمار 

انجام زایمان به روش سزارین در بیمارستان شبرو خورشید شاهرود (1344 هجری شمسی ) 

——————————————————————————————————————

منبع : کتاب ( پیشرفتهای شهرستان و جمعیت شیروخورشید  سرخ شاهرود  )

امید – پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود