نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

لطف کمی صبر کنید

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بصیرت”نوشت:  …سردمداران رژيم صهيونيستی،به‌نظرم خودشان هم ميدانند، و اگر نمي دانند، بدانند كه…

4

 …سردمداران رژيم صهيونيستی،به‌نظرم خودشان هم ميدانند، و اگر نمي دانند، بدانند كه…

 

اگر غلطی از آنها سر بزند،جمهوری اسلامی «تل‌آويو» و «حيفا» رابا خاك يكسان خواهد كرد!