آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نیایش

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جوان ولایتی“نوشت:سلام خدای خوبم…. مرا بپذیر هرچند عادت کرده ام بی تو باشم  می خواهم دوباره……بگویم که دوستت دارم..هرچند که خوب نیستم….

223

سلام خدای خوبم…. 

مرا بپذیر هرچند عادت کرده ام بی تو باشم  می خواهم دوباره……

بگویم که دوستت دارم..هرچند که خوب نیستم….

تو را حس میکنم در تمام وجودم

اما شرمگینم……….

 از اینکه بگویم چقدر دوستت دارم..

از اینکه از تو بخوام  که نگاهت رو از من نگیری

از اینکه صدایت کنم تا جوابمو بدهی

از اینکه از تو بخواهم که  دستهای خالی مرا  رها نکنی

از اینکه پیش تو بگریم وتو اشکهایم را ببینی

دلم میخواهد که باز پیش تو برگردم

اما از گناهانم شرمگینم..

از اینکه جانماز خاک خورده ام را بگشایم….

خدای خوبم..

بخاطر تمام لحظه هایی که منتظرم بودی و نیامدم

منو ببخش…

بخاطر تمام لحظه هایی که من را دیدی و من ندیدمت

 منو ببخش…

بخاطر تمام لحظه هایی که برام خوب خواستی و من بد کردم

 منو ببخش…

بخاطر تمام لحظه هایی که امیدت را نا امید کردم

منو ببخش……

بخاطر تمام لحظه هایی که برام وقت گذاشتی و من وقت نداشتم

 منو ببخش…

بخاطر تمام لحظه هایی که تنهایم نگذاشتی و من خودم را تنها دیدم

منو ببخش…

بخاطر تمام لحظه هایی که به مهربون بودنت،

بخشنده بودنت،

                     آمرزنده بودنت؛

                                          بزرگ بودنت و

                                                                بودنت

                                                                          شک کردم منو ببخش…

بخاطر تمام لحظه هایی که اشکهام برای کسی جز تو بود …

بخاطر تمام لحظه هایی که خواهش ها و التماسام برای کسی جز تو بود…

بخاطر تمام لحظه هایی که لذتها و شادی هام برای کسی جز تو بود…

منو ببخش…

منو ببخش..

..

خیلی ها به دعوت دل ساده ی من

                                        اومدند

                                              نشستند

                                                     خندیدند….

        اما خیلی زود

                           شکستند و

                                           گسستند و

                                                                 رفتند….

تنها تو بودی که

                       بریدم و نبریدی

                                             شکستم و نشکستی

                                                                               گسستم و نگسستی…

خدایا …

من اگر بد کنم تورا بنده خوب بسیار است

                                           اما تو اگر  رهایم کنی مرا خدایی نیست………

پس رهایم نکن که سخت به تو محتاجم