آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اسمع افهم یا فلان بن فلان…

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ”علمدار کمیل “:::نوشت :از خوبی های قبر و زندگی آن طرف این است که دیگر گوشی  تلفن همراهی آنتن نمی دهد!

از خوبی های قبر و زندگی آن طرف این است که

 

دیگر گوشی تلفن همراهی آنتن نمی دهد!

siwDJK_535

هنوز هم فرصت باقیست!
گوش هایت را باز کن.
تا دیر نشده است بشنو… بفهم
بشنو…!
بفهم!
بفهم…!
اسمع افهم یا فلان بن فلان…