مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

راهکار رعایت حجاب از شهید دفاع مقدس

نوبت شما به نقل از “ن و القلم” نوشت:

شهید

«خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد.
برادر مسلمان: بی اعتنایی شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهد شد.»

«شهید علی اصغر پور فرح آبادی»