اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سلام برتو شهید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه شهدای سمنان” نوشت: سلام بر نوازشی که بر سرت کشید و تو از آن نگاه چشم تار او به عرش پاگذاشتی.

487149_328011613949099_1885243727_n

سلام من به مادر تو ای شهید،

سلام من به اشک های پرغرور و ناب او،

سلام بر نوازشی که بر سرت کشید و تو از آن نگاه چشم تار او به عرش پاگذاشتی.

سلام من به آن نوازشی که مادرت به زخم تو کشید و تو چنانکه هدیه ای بدست خود دهی پر از غرور بودی و سرت بلند بود پیش مادرت که پیشکش کنی دو دست خالی از قلم، به سرخی و کبودی دو چشم آهوانه اش،

سلام من به آن دمی که روح تو رها شد از هرآنچه خاک نامیش و جایگاه نام تو عزیز شد عزیزتر از آنکه روی خاک تو حکش کنند.

سلام من سلام ما سلام هر چه شامل(یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض)…

همه تقدیم آن عطر تند یاس تو  و آن گل جوان و قدکمان و نام گمنام تو باد!

انتهای پیام