ژانویه 31, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

زن ریحانه بودنش را نادیده می انگارد تا با مرد مساوی شود .

نوبت شما به نقل از وبلاگ ”کبوتر حرم“‌نوشت:زن در معدن زغال سنگ کار می کند تا با مرد مساوی شود .زن ساعت ها به دور از فرزندان کار می کند تا با مرد مساوی شود .زن فست فود را جایگزین پخت و پز غذا می کند تا در عدم گذران زمان در آشپزخانه با مرد مساوی باشد .

900814 1 www.bku.blogfa.com

نوبت شما به نقل از وبلاگ ”کبوتر حرم“‌نوشت:

زن در معدن زغال سنگ کار می کند تا با مرد مساوی شود .

زن ساعت ها به دور از فرزندان کار می کند تا با مرد مساوی شود .

زن فست فود را جایگزین پخت و پز غذا می کند تا در عدم گذران زمان در آشپزخانه با مرد مساوی باشد .

زن ماشین های سنگین را در بیابان می راند تا با مرد مساوی باشد .

زن تا دیر وقت بدون ترس در خیابان رفت و آمد می کند تا با مرد مساوی باشد .

زن در مسابقات رالی شرکت می کند تا با مرد مساوی باشد .

زن لباس های مردانه می پوشد تا با مرد مساوی شود .

زن برای سهیم شدن در تجارت جهانی ، نقش مهمی در تبلیغات ( البته با بدن عریان یا نیمه عریان و چهره بزک کرده اش ) ایفا می کند تا با مرد مساوی باشد .

   زن به تنهایی با دوستانش به مسافرت می رود تا با مرد مساوی باشد .

زن زیر بار مسئولیت ، ازدواج نمی کند تا به ظاهر آزاد باشد تا با مرد مساوی شود .

زن ریحانه بودنش را نادیده می انگارد تا با مرد مساوی شود .

زن عفاف را دفن می کند و حجاب را رنگ بی رنگی می زند تا با مرد مساوی شود .

آری !!! زن با مرد مساوی است : زن در انسانیت و رعایت تقوی با مرد مساوی است .

« یا أیُّها النَّاسُ إنّا خَلَقنَاکم مِنْ ذَکَرٍ وَ أنثَی و جَعَلناکُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أکرَمَکُم عِندَ اللهِ أتقَاکُم إنَّ اللهَ علیمٌ خبیر ٌ » ( سوره حجرات /13 )

   ای مردم ! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ( اینها ملاک امتیاز نیست ) گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست . خداوند دانا و آگاه است ؛

 انتهای پیام.