دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چقدر خوب که تو هستی!

نوبت شما به نقل از “وبلاگ سبحان” نوشت: چقدر خوب که تو هستی و این آرامش، که بانویی هست که می توانی در ازدحام رنگها دلت را به چادرش گره بزنی

1

چقدر خوب که تو هستی و این آرامش، که بانویی هست که می توانی در ازدحام رنگها دلت را به چادرش گره بزنی

 و از او بخواهی که دل تو هم مثل چادر او بی رنگ باشد و بی رنگ بماند.

بانو….

چقدر خوب که تو هستی!

چقدر خوب که تو هستی تا هرگاه دلم از پیچ و خم های این کوچه تاریک می لرزد، تا هرگاه دلم هوای باران های بی امان مقابل پنجره فولاد را می کند و پایی برای رفتن نیست، تورا بیابم تا همه بی تابی های بچه گانه ام را برای یاس های سپید دامنت ببارم.

چقدر خوب که تو هستی و این آرامش، که بانویی هست که می توانی در ازدحام رنگها دلت را به چادرش گره بزنی و از او بخواهی که دل تو هم مثل چادر او بی رنگ باشد و بی رنگ بماند.

چقدر خوب که تو هستی تا هروقت عروسک های زمانه چشمم را پر می کنند، یک نگاه به بقیع، یادم بیاندازد که نیامده ام تا عروسک باشم! آمده ام که چون تو باشم. فاطمه ای که وسیع بود و بزرگ بود و سر به زیر…

با خود فکر می کنم که کوچه های مدینه چه می کنند بدون تو؟ شبی که دیگر طنین دل نشین نیایش های تو را نمی شنود، چکونه صبح می شود؟ اصلا خورشید چکونه می تواند طلوع کند وقتی خورشید خانه علی(ع) خاموش شده است؟

بانو! نپرس که خوب تو چه کرده ای برای من؟

نپرس که جه دارند بگویند انبوهی از نقطه چین ها؟؟؟

بانو….

اگر به حقیقت پاک بودن دل های ما رسیدی، دل های ما را هم بخر!

هوای ما را داشته باش…