نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اندکی تأمل

نوبت شما به نقل از وبلاگ “فرزانگان کویر دامغان” نوشت:  اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید،  بدانید که طرف ستمگر را گرفته اید

6

 

اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید

بدانید که طرف ستمگر را گرفته اید

 

           

من رمز پیروزی را نمی دانم

ولی رمز شکست این است که

سعی کنی همه را راضی کنی

 

           

 

تنها کسی که

 

با من درست رفتار می کند

 

خیاطم است که هر بار اندازه های جدیدم را می گیرد

 

بقیه به همان اندازه های قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آن ها جور کنم.

جرج برنارد شاو

 

           

 

من معتقدم که چیزی آن بیرون حواسش به ما ست

ولی متاسفانه آن چیز ، دولت است .

وودی الن

 

           

انتهای پیام