نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

غيبت ممنوع !

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سنگر صفر و یکی ها” نوشت: اين اطلاعيه را در مکان های عمومیِ فضای مجازی نصب نمائيد.

e83zbkm3dk7qwj402vf

اين اطلاعيه را در مکان های عمومیِ فضای مجازی نصب نمائيد.

از یکديگر غیبت مکنيد. آيا هيچ يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آنرا ناخوش خواهيد داشت و از خدا بترسيد چرا که خداوند توبه پذير و مهربان است.

انتهای پیام