اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تـو را بـه خـدا دیگـر نامـه ننـویس . .

نوبت شما به نقل از وبلاگ “فرقان” نوشت:  نپرس چــرا، کـه بغضــم مـی‌تـرکـد . مـن و مـا مـی‌جنگیـم تـا خـدایــی‌تـریـن آسمـان جهـان مـال تـو باشـد.

544320_224838727660180_1997395822_n

سلام

 الان طلائیـه ام . . .

تـو را به خـدا دیگـر نامـه ننویس .

نپرس چــرا، کـه بغضــم مـی‌تـرکـد .

مـن و مـا مـی‌جنگیـم تـا خـدایــی‌تـریـن آسمـان جهـان مـال تـو باشـد.

مـادر! برایـم دعـا کـن، برای دلتــــ دعـا می‌کنـــم . . .

انتهای پیام