فوریه 2, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

به یاد سید شهیدان اهل قلم

وبت شما به نقل از وبلاگ “علمدار کمیل” نوشت: گفته هایت را خوب به یاد دارم ،فکه را مکه خود خواندی،پوتین های کهنه ات را برای خود بال گرفتی. اخرهم همان شد که میخواستی…آری با پوتین هایت در مکه خود به اسمان ها رفتی…

Aviny1

به یاد سید شهیدان اهل قلم

سالگرد شهادتت مبارک سید مرتضی آوینی

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند،اما حقیقت این است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.

گفته هایت را خوب به یاد دارم ،فکه را مکه خود خواندی،پوتین های کهنه ات را برای خود بال گرفتی. اخرهم همان شد که میخواستی…آری با پوتین هایت در مکه خود به اسمان ها رفتی…

((اما یادمان باشد او اولین و آخرین حاجی فکه نبود))