دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جـــوراب های دشمن شـــکن

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:پیام سیاسی به سبک گشت ارشاد…

Socks of a teenage Shiite soldier proclaim "Death to Israel."

انتهای پیام