ژانویه 31, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

رهبر انقلاب امام خامنه ای

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه شهدای سمنان” نوشت: هــودی کــه باشــی ( آییـن تحریفـــ شـده ی یهــود) فرقــی نـدارد ؛ در قلعـه ی خیبـر باشـی یـا در گنبـد آهنیـن .. هــر جــا کـه باشـی..  از دستــــ علـی در امـان نیستـی . . . !

siRkG0_497

انتهای پیام