نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اگر فاطمه نبود

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رهبرم سید علی” نوشت: ای احمد، اگر تو نبودی، افلاک را خلق نمی کردم، و اگر علی نبود، تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود، شما را خلق نمی کردم.

y

در کتاب فاطمه بهجه قلب المصطفی آمده است:
«عن الله تبارک و تعالی: یا احمد، لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما ؛ ای احمد، اگر تو نبودی، افلاک را خلق نمی کردم، و اگر علی نبود، تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود، شما را خلق نمی کردم.»

 

انتهای پیام