نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حضرت فاطمه زهرا(س) و قرآن

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم“نوشت:چون قرآن بيانگر هر چيزي است، فاطمه (سلام الله عليها) نيز بيانگر هر چيزي است.قرآن پاك و مطهّر است و هيچ باطلي در آن راه ندارد. پس هيچ باطلي در گفتار و رفتار فاطمه (سلام الله عليها) راه ندارد. فاطمه قرآن ناطق است … فاطمه نور است … فاطمه حق محض است

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم“نوشت:

خداوند حكيم اهل بيت رسالت (عليهم السّلام) را ازهر گونه پليدي به دور داشته و قرآن را در سينه‌ي آنان نهاده است. پروردگار دانا با تعليم علم كتابش به اهل بيت رسالت، آنان را از گذشته و حال و آينده با خبر ساخته است…

و فاطمه (سلام الله عليها) از اهل بيت رسالت است …

چون قرآن بيانگر هر چيزي است، فاطمه (سلام الله عليها) نيز بيانگر هر چيزي است.

قرآن پاك و مطهّر است و هيچ باطلي در آن راه ندارد. پس هيچ باطلي در گفتار و رفتار فاطمه (سلام الله عليها) راه ندارد. فاطمه قرآن ناطق است … فاطمه نور است … فاطمه حق محض است.

قرآن ريسمان محكم خداوند است و فاطمه (سلام الله عليها) در همه‌ي امورش به قرآن چنگ زده است. در فاطمه (سلام الله عليها) هيچ‌گونه لغزشي راه ندارد. و خداوند فاطمه را از هر لغزشي باز داشته است.

وقتي در كلام وحي آمده “فاطمه (سلام الله عليها) با قرآن است و قرآن با فاطمه” يعني هيچ شك و ترديدي در حقّانيّت فاطمه وجود ندارد.

با توجّه به آن‌چه گذشت:

“همه‌ي قصّه‌ها و همه‌ي نقل‌هاي تاريخي كه به نوعي بر رفتار و گفتار فاطمه (سلام الله عليها) از سوي پدر و يا شوهرش ايرادي وارد ساخته‌اند، بي‌ترديد مخالف نصّ صريح قرآن و گفتار اهل بيت عصمت و طهارتند، و اگر بخواهيم ‌آن‌ها را بپذيريم و به نوعي توجيه كنيم، بي‌ترديد به هلاكت افتاده‌ايم.”

انتهاي پيام.