آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تضاد…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت”  نوشت: پیرمرد لبخند زنان می گفت: زمان ظهور نزدیک است، من که امیدوارم…

4343434

پیرمرد لبخند زنان می گفت: زمان ظهور نزدیک است، من که امیدوارم…

قاطعیّت او در سخن گفتن به اندازه ای بود که کسی از او پرسید:حاجی خواب نما شده ای؟! چیزی به شما الهام شده؟! پیرمرد با همان برق امیدی که از چشمانش می درخشید، جواب داد: مگر در کتاب ها نخوانده اید که”در دوره ی آخر الزمان نمی توان حقّ و باطل را از هم تشخیص داد؟!