نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

كاش مي شد…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه هاي حرم“نوشت:كاش می شد بنویسند مرا سینه زنت كاش می شد بنویسند به نام حسنتk71rwp7ykl2j8toi5d47

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه هاي حرم“نوشت:

السلام علیک یا فاطمه زهرا (س)

كاش می شد بنویسند مرا سینه زنت

كاش می شد بنویسند به نام حسنت

كاش در اول پرونده ی دنیائیمان

بنویسند غلام پسر بی كفنت

كاش می شد كه مرا دست كرامات شما

بنویسد اسیر غم و درد و محنت

غزل مرثیه ی روضه ی ما هستی تو

من همان شمع برافروخته ی انجمنت

انتهاي پيام.