سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

در عطش جان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جوان ولایتی” نوشت: دلتنگ آنجا که می شوی دیگر اختیار دل و دیده به دست خودت نیست…..

77

دلتنگ آنجا که می شوی دیگر اختیار دل و دیده به دست خودت نیست، پایت طلب رفتن دارد و ذهن خودش پرواز می کند برای رسیدن.

آنجا که چون میدان ربایشی قوی جاذبه دارد و مجذوب آنجا شدن بی دلیل و برهان است.

آنجا که نه اشکت را دل مردگی می خوانند، نه ناله را از دنیا بریدن ،نه به سر و سینه کوفتنت را خود زنی، همین اعمال که به چشم مردم اینجا دیوانه بازی است در کلام اهل آنجا عشق بازی خوانده می شود.

همان جا که نورش از دور چشم را می زند و چه جای تعجب که چون از اتاقی تاریک به سرزمین نور راهی شوی چشم به دنیا عادت کرده ات تحمل این حجم نور را نخواهد داشت.

آنجا همان زمینی است که وعده داده شده به مستضعفان به ارث می رسد، همان بهشت خدا.

کاش این تکرار هرساله، هرماهه و هر هفته و هر روزه و هر ثانیه بود اصلاً ای کاش دائم بود. مثل دائم الصلاه بودن یا دائم الذکر بودن.

                         کاش می شد دائم الراهیان نور باشیم.                                            

 

فكه! 
شنيده ام اين توبودي كه عشاق را به كعبه معشوق رساندي ،عشاق

حقيقي را مي گويم ، همان  ها كه آواره ي  كوي عشقند

فكه!
قتله گاه گردان كميلت را به ما نشان نمي دهي ؟مي خواهم تشنگــــي

را با آنها شريك شوم ،مي خواهم دردهاي زخمشان را جان من بيا ندازي

فكه!
   از سيد شهيدان اهل قلم با ما سخن نمي گويي ،شهيد آويني با تو چه

     گفته بود كه باب شهادت را براو گشودي…