مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

منطق!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:دست خودشان نیست حق دارند…وقتی منطق این شود که یا ما پیروزیم یا طرف پیروز دیکتاتور،همین میشود! دست خودشان نیست بزرگ اینها زنیست که میگوید یا ما باید در قدرت باشیم یا بریزید در خیابان ها…

10253995_1485881158297642_8482027458446870796_n

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

دست خودشان نیست حق دارند…وقتی منطق این شود که یا ما پیروزیم یا طرف پیروز دیکتاتور،همین میشود!
دست خودشان نیست بزرگ اینها زنیست که میگوید یا ما باید در قدرت باشیم یا بریزید در خیابان ها…وقتی صدای اول و آخر عربده کشان جامعه مدنی «هو» باشد منطقش میشود اینکه روحانی بگوید هرکه منتقد من است بی سواد است،ظریف بگوید هرکه منتقد ژنو است همنوای اسراییل است و ترکان بگوید هرکه به روحانی رای نداده است قانون شکن است…عکس خوب کسی را در دست گرفتید،قهرمان شما کسیست که یک نفر در تمام دانشگاه های ایران حاضر نیست در موافقت با شاهکارش تن به مناظره با اقلیت بی سواد منتقد دهد!
جلیلی زبان شما را نمی فهمد،زبانتان را سیدمحمدخاتمی می فهمید که وقتی هو کشیدید گفت:یا آدم باشید یا میگم بیرونتون کنن!…آزادی بیان را به رنگ توافقنامه ژنو کشیدید تا بوی گندش مجال دفاع از آن را به شما ندهد،آری جلیلی دیکتاتور است که قبل از آغاز شمارش آرا اعلام پیروزی نکرد و پس از اعلام آرا بجای اینکه روحانی و دولتش را حاصل کودتا در رای مردم بداند تبریک گفت و در جواب قهرمان بددهنتان حتی یک جمله علیهتان نگفت تا کمی دست خالی تان در میزهای مذاکره پرتر باشد،شاید یک ریال از پس مذاکراتتان به معیشت مردم کمک شود…
دست خودتان نیست حق دارید،یک نفر را اگر با منطق جنگل بزرگ کنی نمی توانی با زبان آدم با او صحبت کنی،پس زور نزنید هروقت منطقتان از سطح داماد لرستان پیشرفت کرد روی حرف هایم فکر کنید…هو بکشید،سروصدا کنید و بگویید:مرگ بر جمهوری اسلامی که آزادی بیان را سرکوب می کند!!!

*گاو هم که باشی باز عده ای هستند تا تو را بپرستند…

انتهاي پيام.