سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ویژه بررسی و آسیب شناسی سیم کارتهای نسل سوم …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سنگر صفر و یکی ها” نوشت:   متن فتوا : آیت الله العظمی مکارم شیرازی ،آیت الله العظمی علوی گرگانی ، آیت الله العظمی سبحانی ، آیت الله  العظمی نوری همدانی ،  آیت الله العظمی شبیری زنجانی

2

انتهای پیام