مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جنگل ابر‌؛ استثنايي در کشور ، بي‌نظير در جهان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “شاهرود پرس” نوشت:

در هر مترمربع از جنگل ابر، افزون بر 50 گونه گياهي وجود دارد و جنگل ابر شاهرود از اين نظر در جهان کم‌نظير است. مجيد آشوري کارشناس محيط‌زيست با اذعان به اين‌که برخي گياه‌شناسان، جنگل ابر را بانک ژنتيک جهان مي‌دانند، افزود: در هر متر مربع از اين جنگل بي‌نظير بيش‌از 50 گونه گياهي وجود دارد که هر بازه حدود يک ماه يک بار عوض مي‌شوند. وي از اين جنگل به عنوان يک گنج ياد کرد و گفت: شايد درمان بسياري از دردهاي بي درمان در گياهان اين جنگل نهفته باشد. آشوري به سفر خود با يک گياه‌شناس به اين منطقه اشاره کرد و گفت: اين گياه شناس در اين بازديد در يک فضاي 100 متري، بيش‌از 40 گياه دارويي شناسايي کرد. البته بسياري از اين گياهان ناشناخته‌اند و تا کنون کار دقيق علمي بر روي آن انجام نگرفته و بايد در اين زمينه يک کار دقيق علمي انجام شود. مديرعامل موسسه حامي محيط‌زيست، اين جنگل را با هيچ جنگل ديگري در ايران و جهان قابل مقايسه ندانست و اظهار کرد: در هيچ منطقه‌اي از دنيا بلوط و بوته‌هاي گون در کنار هم وجود ندارد، اما در جنگل ابر بواسطه شرايط اقليمي منحصر به فرد، اين دو گونه در کار هم وجود دارند. آشوري در پاسخ به پرسشي پيرامون چرايي پديده در کنار هم قرار گرفتن اين دو گونه گياهي، خاطرنشان کرد: اين جنگل به دليل ويژگي اکوتون بودن و اينکه مرز بين دو اکو سيستم تپه ماهوري و بيابان و جنگل است، به طور توأمان دو گونه بلوط و گون را در دامن خود مي پروراند.ایسنا

semnan3

انتهای پیام