مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یا زهرا (س)

 نوبت شما به نقل از ” سرباز ولایتی ” نوشت: بعد از غسل لباس نو به تن میکند…

sitcwrcd_535

میرود ملاقات خــــــــــــــــــــــــــدا…
سو غاتیهایش همه شکستنیست.!!!
مثل پـــــــــــــــــــــــــهـلو..
مثل بــــــــــــــــــــــــــازو…..
یا زهــــــــــــــــــــــــــرا س..