مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سريع و خشن!!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:بعد از نماز داشتم تند تند زیارت عاشورا می خواندم که کودک خردسالم آمد کنارم نشست و گفت: بابا چه کار می کنی؟ گفتم دارم با خدا و امام حسین (ع) حرف می‌زنم.

sibrxh4_535

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

بعد از نماز داشتم تند تند زیارت عاشورا می خواندم که کودک خردسالم آمد کنارم نشست و گفت: بابا چه کار می کنی؟

گفتم دارم با خدا و امام حسین (ع) حرف می‌زنم.

با تعجب گفت: بابا! باباجون! زیارتم رو قطع کردم و گفتم باز چی شده؟

گفت: اونا می فهمند چی بهشون میگی؟ گفتم بله؟

بعد که احساس کردم سئوالش عجیب است گفتم: چرا این رو پرسیدی؟!

گفت: خب خیلی تند تند باهوشون حرف می زنی و معلوم نیست چی می خونی؟

اگه من جای اونا بودم که اصلاً نمی فهمیدم چی داری میگی؟

انتهاي پيام.