مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مکشوف و غیر مکشوف

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:
تازه کار بود…استادش گفته بود/روضه هایی که میخوانی نباید زیاد مکشوف باشد/ساعت ها خودش را در اتاق حبس کرده بود تا روضه غیر مکشوف بنویسد

 10001578_624032154356296_1574112882_n

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

تازه کار بود…

استادش گفته بود

روضه هایی که میخوانی نباید زیاد مکشوف باشد

ساعت ها خودش را

در اتاق حبس کرده بود تا روضه غیر مکشوف بنویسد

هنوز کاغذش سفید بود..

_________

صدای گریه اش تبدیل به فریاد شده بود

استاد که وارد اتاق شد

سعی کرد آرام باشد

به هق هق افتاد

کاغذ خیس از اشکش را بالا گرفت:

-استاد هرچه که خواستم بنویسم، مکشوف بود..

حتی، همین روضه یک کلمه ای ام:

مـــــــــادر…

انتهاي پيام.