مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چشمه علی دامغان وقطع درختان

چشمع علی دامغان وقطع درختان

نوبت شما به نقل از وبلاگ”khabar273“نوشت:هنگام سقر به شمال ُ چشمه علی دامغان توقفگاه

هنگام سقر به شمال ُ چشمه علی دامغان توقفگاه اصلی ما است که حداقل برای یک چای خوردن واستفاده از طبیعتی که این روزها دیگر کمتر در این مناطق دیده می شوددر حاشیه بیرونی آن وکنار درختها وچشمه آب لحظاتی را می گذرانیم.

اما این بار دیگر از آن درختان خبری نبود وهمه را قطع کرده بودند. نمی دانم چه کسی ابن کار راانجام داده است اما هر چه که بود دیگر از آن منظره بکر خبری نبود.مطمئناپیگیری هم نتیجه ای ندارد وکسی پاسخگو نیست چرا که به یاد دارم زمانی که برای استراحت به باغ سیب مجن رفته بودیم وقطع همزمان درختان را دیدیم دو ساعت پیگیری من که البته با همکاری آقای اعتماد (روابط عمومی فرمانداری شاهرود) صورت گرفت تنها یک پاسخ داشت وآن هم اینکه درختان خودشان است کاشته اند که یک روز قطع کنند!!

ولی به هر حال چشمه علی دامغان با آب ودرختانش زیباست و همین دو عامل باعث جذب مسافران زیادی شده است. حال اگر قرار باشد هرکس به هربهانه ای اقدام به قطع درختان آن کند دور این جای دیدنی در استان را نیز باید خط کشید.