اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آسودگی خطاست

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت:

هر صبح پر تپش ،

فریاد بی صداست.

th

اللهم صل علی محمد و اهل بیته و صل علی البتول الطاهره ، الصدیقة المعصومه،

التقیة النقیة ، الرضیة المرضیة ، الزکیة الرشیدة، المظلومة المقهوره ، المغصوبة

حقها ، الممنوعة ارثها ، المکسورة ضلعها ،المظلوم بعلها ، المقتول ولدها ،

فاطمة بنت رسولک و بضعة لحمه و صمیم قلبه و …

 

هر صبح پر تپش ،

فریاد بی صداست.

شاید نیابت از، یک شام جان گزاست!

این صبح پر تپش؛ آغاز راه ماست!

بی نام فاطمه) راهی به ناکجاست

خورشید را بگو؛

چشم قضا گریست،

بغض قَدَر شکست

فریاد عاشقی،بر خاک غم نشست!

یک حُزن بی امان،از داغ او بجاست

فریاد فاطمه(س) بی واهمه بپاست

عزم خطر کنیم ؛

آسودگی خطاست !!