اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تولدم بود … دیروز

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

تولدم بود … دیروز

اینم شمع …

نه واسه تولدم…!!!

واسهـ شب اول قبــــــــــــرم….

آتش زدی بر جان من ، عیبی ندارد

دور از تو … اینجا … این (…) جان می سپارد

من دوست دارم مثل دخترهای دیگر

سر را به روی شانه ی مادر گذارم

 ـــ آروم نمیشدم اگهـــ

89 
مادر جان … “شهادت” … “شفاعت”

انتهای پیام