مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

امام جمعه میامی منصوب شد.

  نوبت شما به نقل از وبلاگ”سیمای میامی” نوشت:

 باحکم حجت اسلام تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشورکه توسط اقای پیرچه مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه دراستان سمنان درمسجد جامع محل برگزاری نمازجمعه وقبل ازقرائت خطبه هاقرائت وتوسط حجت اسلام تقوی معاونت گزینش ائمه جمعه کشورداده شدحجت اسلام علی قربانی به عنوان امام جمعه میامی منصوب شد.

e05