می 17, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هفت سین كتاب برتر فرهنگي

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کتابخانه عمومی بسطام” نوشت:

22

امسال هفت سین را جور دیگری چیدیم. هفت سین کتاب

در این طرح،هفت كتاب برتر فرهنگي که عنوانشان با حرف سین شروع شده اند به شکل تلفیقی با هفت سین سنتی سال نو در معرض ديد عموم قرار گرفت. البته برای حفظ نمادهای هفت سین باستانی هر کتاب یکی از نقش های سنتی سین ها را بر عهده گرفت. برای این منظور تصویری از سیب سنجد سمنو سیب و… با شعری طنز برای معرفی کتاب بعنوان آن نماد بر رویش نصب شد و درکنار هم سفره هفت سین فرهنگی را در کتابخانه تشکیل دادند.

این کتابهاعلاوه بر حرف آغازینشان که سین است دربرگیرنده نماد های اصیل سفره نوروزی پارسی نیزمیباشند و گویای مفاهیمی چون سوادآموزی- سلامتی-سبک زندگی و …. خواهند بود.
 
امیدوارم امسال سالی سرشار از تمام سین های قشنگ زندگانی را تجربه کنید

 اشعار روی هر کتاب:

سبزه

من سبزه ي قشنگم با سرماها مي جنگم

وقتي ميام به دنيا بستان مي شه چه زيبا

عيد شما مبارك عيد شما مبارك

سنجد

من سنجد لباس گلي سرخ و سفيد و تپلي

با ناز و اطوار و ادا مي نشينم پيش شما

عيد شما مبارك عيد شما مبارك

سكه

من سكه ام چه زيبا زينت جيب آقا

به افتخار نوروز مي شم فراري روز

عيد شما مبارك عيد شما مبارك

سمنو

سلام سلام بچه ها سمنو كوچيك شمام

بدون قند و شكر از عسلم شيرين تر

عيد شما مبارك عيد شما مبارك

سير

من سيرم و لذيذم يك كمي تند و تيزم

به افتخار نوروز باطبل حاجي

عيد شما مبارك عيد شما مبارك

ماهي

من ماهي ام سرخ و زرد تو آب شنا مي كنم

براي عيد نوروز با طبل حاجي فيروز

عيد شما مبارك عيد شما مبارك

آينه

من آينه ام من آينه خودت و تو من نگاه كن

شانه بزن به موهات عيد ديدني رها كن

عيد شما مبارك عيد شما مبارك

سيب

اسم شريف من سيبه خوش مزه و بي رقيبه

آي آقاي زمستون من اومدم به ميدون

عيد شما مبارك عيد شما مبارك

انتهای پیام