دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

فکه یعنی عشق، یعنی تشنگی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه عمارها” نوشت: ای دل تو چه می کنی…؟ می مانی یا می روی…؟

FakkeMedium

 

ای دل تو چه می کنی…؟

                                   می مانی یا می روی…؟