دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

افزایش زیبایی ورود شهر بسطام در بلوار امام خمینی

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” افق بسطام ” نوشت:

زیبایی ورودی شهر نمونه گردشگری بسطام در بلوار امام خمینی(ره) با اجرای طرح ساماندهی فضای سبز در ورودی جنوبی آن افزایش یافت.

 

 

 

 

 

 

 

با اجرای طرح ساماندهی فضای سبز در ورودی جنوبی بسطام حد فاصل جایگاه سوخت رسانی CNG شهرداری و سه راهی مجن، فضای سبز شهری این منطقه احیا شد.

طرح ساماندهی فضای سبز ورودی بسطام از سمت شاهرود با هدف نگهداشت و زیباسازی آن با اجرای عملیات خاک ریزی، تسطیح و آماده سازی فضای سبز به مساحت شش هزار مترمربع انجام شد که با مساعد شدن شرایط جوی کاشت چمن نیز صورت می گیرد.

اجرای طرح آبیاری تحت فشار با لوله گذاری به طول دو هزار و ۷۰۰ متر و نصب ۵۰۰ هانتر به منظور بهینه سازی و تسهیل در انتقال آب نیز از دیگر فعالیت های انجام شده با هزینه ۵۸۰ میلیون ریال است.

همچنین ساماندهی پارکینگ در جایگاه سوخت رسانی  CNGشهرداری، اجرای رمپ های ورودی به کنار گذر، جدول گذاری و آسفالت با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال در کنارگذر بلوار امام خمینی(ره) انجام شد.

منبع: شهرداری بسطام