مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بهار نیست به قرآن قسم زمستان است

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

بعد از تو دنیا قشنگ نیست… 

شمیم عید رسید و شلوغ شد بازار

دوباره خانه به خانه پر است از دیدار


بهار نیست به قرآن قسم زمستان است

برای عاشق مهدی بهارها بی یار

اگر چه عید شده باز هم عزادارم

که نیست عید ظهور مقلب الابصار

آهای امت شیعه کسی خبر دارد

کجاست صاحب شمشیر حیدر کرار؟

کجاست منتقم پهلوی شکسته ماه

کجاست گریه کن کوچه و در و دیوار

بیا بخاطر زهرا “س” ظهور کن آقا

بیا بخاطر زهرا”س” و سینه و مسمار

انتهای پیام