آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هنرمند هنر خودش را دوست دارد،

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:  هنر که نمی تواند هنرمند را دوست بدارد….هنر فقط می تواند هنرمند را نشان بدهد.

www.toca.ir_2628_,_1200_1600

هنرمند هنر خودش را دوست دارد،

هنر که نمی تواند هنرمند را دوست بدارد.

هنر فقط می تواند هنرمند را نشان بدهد.

 خدا مخلوقش را دوست دارد و مخلوق قادر نیست خدا را دوست بدارد.

 خلق محبوب خدا هستند و خالقشان را نشان می دهند.

حاج محمد اسماعیل دولابی

انتهای پیام