می 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

صدای در کهــ می‌آید…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

در 

صدای در  کهــ می‌آید…

آ ت ش … م ی‌ گ ی ر م …

 

انتهای پیام