دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اهتزاز پرچم جمهور اسلامی ایران درگلزارشهدای گمنام میامی

 نوبت شما به نقل از وبلاگ “سیمای میامی “نوشت:به مناسبت گرامیداشت روزبنیاد شهید وبزرگداشت شهداپرچم جمهوری اسلامی باارتفاع بسیت متردرمحل گلزارشهدای گمنام شهر به همت شهرداری میامی باحضورمدیردستگاههای اجرایی شهرستان به اهتزازدرامد.

489

483