دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تصادف در ورودی میامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ”سیمای میامی“نوشت: به علت بی احتیاطی وعدم توجه به جلوو ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ازجانب راننده تریلی باعث برخوردبا یک دستگاه تریلی دیگروهمچنین یکدستگاه اتوبوس شد.بنا به گفته سرگرد بزرگ مهرفرمانده پاسگاه پلیس راه بین راهی میامی شاهرود .تصادف در ورودی میامی درساعت 1.30بامدادامروزاتفاق افتادوخوشبختانه خسارت جانی دربرنداشت.

479 480 481 482