مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

رزق سـال کشـور

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:برخـی گلـه می کننـد که چـرا بـا ایـن کسالـت جسـمی ،
این قــدر برای مراســم وقــت می گذاریــد و از اول تا آخر
مجلـس فاطــمیـه و روضـه را می نـشینیــد !

1779774_609667322459446_1866469565_n

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

برخـی گلـه می کننـد که چـرا بـا ایـن کسالـت جسـمی ،
این قــدر برای مراســم وقــت می گذاریــد و از اول تا آخر
مجلـس فاطــمیـه و روضـه را می نـشینیــد !
اینــها نمی دانـنـد ؛ رزق سـال کشـور را در
شــب های فاطمیــه میگیــرم . .

سیدنا القائد الامام خامنه ای مدظله العالی

انتهاي پيام.